Tajny rozkaz dla pierwszej armi wojska polskiego

Dokument ten posiadamy w oryginale. Jest to kopia radzieckiego zarządzenia, jak postępować z ludnością niemiecka na zajętych terenach. Każdy niech oceni z własnej perspektywy skutki tego rozkazu.

Możliwość komentowania została wyłączona.